Integritetspolicy

Denna policy beskriver hur vi på Studio samadhi samlar in, använder och skyddar dina personuppgifter utifrån bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (GDPR).

Vilken information hanterar ni?

Vi samlar in information som hjälper oss att tillhandahålla tjänster till dig. Det inkluderar: mejl, namn, kontaktuppgifter samt vilka tjänster du köpt.

Vad är ändamålet med hanteringen?

Vi behöver hantera dina personuppgifter för att kunna förse dig med informationsutskick och betalningsinformation. Vi kommer inte samla in mer information än vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Var hanterar ni informationen och vilken rättslig grund har ni?

Vi hanterar dina personuppgifter i ett bokningssystem med rättslig grund avtal utifrån de villkor som framgår av hemsidan och bokningssystemet. Personuppgiftsbiträdesavtal finns upprättat.

Vi hanterar dina personuppgifter i ett system för utskick av nyhetsbrev. Den rättsliga grunden är samtycke. Du kan ta tillbaka ditt samtycke när som helst. Personuppgiftsbiträdesavtal finns upprättat.

Dina personuppgifter hanteras även i bokföringssystem med rättslig grund rättslig förpliktelse då vi har skyldighet att följa bokföringslagen (1999:1078). Personuppgiftsbiträdesavtal finns upprättat.

Hur länge kommer ni hantera min information?

Information som vi använder för nyhetsbrevsutskick hanteras fram tills den tidpunkt du själv väljer att avprenumerera. Information som vi använder för bokföring sparas så länge som bokföringslagen (1999:1078) kräver. Information som vi använder i bokningssystemet sparas så länge det behövs för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Vid förekomst av personuppgifter i mejl sparas dessa så länge vi har pågående kommunikation.

Vilka rättigheter har jag?

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig. Du har också rätt att begära rättelse om någon personuppgift är inkorrekt. Du kan även begära att vi ska radera dina personuppgifter. Vi får dock inte radera uppgifter som lagen kräver att vi behåller. Här kan du läsa mer om vilka rättigheter du har: https://www.imy.se/

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra och underlätta din upplevelse på hemsidan.

Vill du veta mer om hur vi hanterar dina personuppgifter kan du mejla info@studiosamadhi.se.