Ayurveda

Vad är ayurveda?

Ordet Ayurveda är sanskrit och översätts ofta till kunskap om livet. Det är en 5000 år gammal livsfilosofi om hälsa och välmående. Enligt ayurveda består allt i naturen av de fem elementen: jord, vatten, eld, luft och rymd. Dessa element tar form som de tre doshorna Vata, Pitta och Kapha.

Vata består av elementen rymd och luft.
Pitta består av elementen eld och vatten.
Kapha består av elementen av vatten och jord.

Vata, Pitta och Kapha har egenskaper som finns i alla människor och styr alla våra funktioner. Eftersom de finns i olika proportioner i olika människor ger de oss olikheter beroende på i vilken grad de dominerar.

Vata

Lätt, snabb, oregelbunden, torr och kall.

I balans: Snabbtänkt, konstnärlig, kreativ och fantasifull.
Exempel på obalans: Orolig, nervös, ofokuserad, rastlös, torr hy, frusen och sömnsvårigheter.
Balanserar: Regelbundenhet, rutiner, vila, värme och tyngd.

Pitta

Varm, lätt och skarp.

I balans: Skarpt intellekt, målinriktad, nyfiken och effektiv.
Exempel på obalans: Hett temperament, irriterad, hudirritationer, magsår och utbrändhet.
Balanserar: Måttlighet, avkoppling, svalka och mjukhet.

Kapha

Tung, kall, långsam och stabil.

I balans: Eftertänksam, lugn, stabil, trygg, uthållig och metodisk.
Exempel på obalans: Omotiverad, nedstämd, trög, övervikt och slembildning.
Balanserar: Stimulans, aktivitet och värme.

Att leva i balans

Vår sammansättning av doshorna är medfödd. Hur vi lever våra liv påverkar våra doshor. Om vi lever på ett sätt som inte är anpassat efter vår grundkonstitution uppstår obalans. Obalans innebär att någon dosha är förhöjd, alltså att vi har fått för mycket av Vata, Pitta eller Kapha i förhållande till vår grundkonstitution.

När doshorna hamnar i obalans under en längre tid uppstår sjukdom. För att minska risken att utveckla sjukdom och för stärka vår hälsa ger ayurveda oss verktyg som kan återställa balansen. Det utesluter inte att det ibland även behövs traditionell medicin.

Genom att lära känna oss själva och vår dosha kan vi bli uppmärksamma på när vi är på väg att hamna ur balans och med hjälp av kost och livsstil återfå balansen. Vi kan även lära känna våra styrkor och använda de på ett sätt som skapar värde för oss själva och vår omgivning.


Årstider och dygnsrytm

Vata, Pitta och Kapha återspelgas även i naturen, årstiderna och dygnsrytmen.

Kapha: mitten av mars till mitten av juni.
Pitta: mitten av juni till mitten av oktober. 
Vata: mitten av oktober till mitten av mars.

Det finns inga skarpa gränser mellan årstiderna och de beror också på var i världen vi bor. Det är inte kalendern som styr utan naturen själv och de kvalitéer som finns: Kallt och torrt väder tillsammans med vind ökar Vata. Varmt väder ökar Pitta. Kallt och fuktigt väder ökar Kapha.

Att leva i harmoni med naturen innebär att vi lever på ett sätt som skapar balans för vår dosha året runt, men kan göra små justeringar utifrån vilken årstid det är. När det är vår doshas årstid behöver vi vara ännu mer noga med att balansera vår dosha.

Varje dosha har även sin tid på dygnet när dess egenskaper dominerar.

Kapha: 06.00-10.00 och 18.00-22.00
Pitta: 10.00-14.00 och 22.00-02.00
Vata: 14.00-18.00 och 02.00-06.00

För att leva enligt den naturliga rytmen bör vi lägga oss innan kl. 22.00 och gå upp vid 06.00 för att använda tidernas egenskaper på bästa sätt. Genom att gå upp innan Kaphas tid kan vi motverka att känna oss tröga och trötta. Huvudmålet bör intas mitt på dagen då Pitta är som starkast. Eftermiddagen är en bra tid att vara kreativ och göra sådant som inspirerar dig.

Vill du veta mer om Ayurveda?

Inom kort kommer vi erbjuda ayurvedisk hälsorådgivning och olika ayurvediska behandlingar som kan hjälpa dig att främja din hälsa och ditt välmående. Håll utkik i vårt nyhetsbrev för mer information!

Ayurveda